THIS IS AN ARCHIVED VERSION OF OUR WEBSITE.

THE CURRENT VERSION OF OUR WEBSITE CAN BE FOUND:
http://ein.org.pl


ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Andrzej SEWERYN

Strefa kumulacji uszkodzeń przed wierzchołkiem propagującej szczeliny

W niniejszej pracy przedstawiono model propagacji szczeliny zmęczeniowej w dwuosiowym stanie obciążenia. Uwzględniono przy tym przesuwanie się strefy kumulacji uszkodzeń przed wierzchołkiem pęknięcia jak również wzrost tej strefy. Sformułowano także warunki stabilnego i niestabilnego (kruche pękanie) wzrostu szczeliny

Metoda więzów analitycznych i metoda elementów analitycznych

W pracy przedstawiono dwie bezpośrednie metody obliczania uogólnionych współczynników intensywności naprężeń: metodę więzów analitycznych i metodę elementów analitycznych. Zaprezentowano wyniki obliczeń przeprowadzonych dla szczeliny ukośnej o różnym kącie pochylenia.

The damage accumulation zone ahead of the crack tip

In the present paper fatigue crack propagation model for the case of biaxial loading is presented. Tire account was taken for size growth and propagation of the damage zone at the crack tip. Stable crack propagation condition and also unstable crack growth condition (brittle fracture) are formulated.

Analytical constraints method and analytical elements method

In present paper direct methods a/calculation of the stress intensity factors (analytical constraint method and analytical element method) were proposed. Results of calculation by using different methods (method of extrapolation, method of the change of shape of the cracks, method of invariant integrals J and H) for a plate with an angled crack were compared.

Modelowanie kumulacji uszkodzeń w zakresie złożonych obciążeń niskocyklowych cz. I - model umocnienia materiału

Prezentowany opis kumulacji uszkodzeń przeznaczony jest do analizy trwałości elementów konstrukcyjnych eksploatowanych w warunkach wieloosiowych nieproporcjonalnych obciążeń. W części I przedstawiono metodę wyznaczania wartości składowych tensorów naprężenia i odkształcenia z wykorzystaniem modelu wielopowierzchniowego Mroza (Seweryn, 2004). Posłużyły one do obliczania trwałości zmęczeniowej, co zostało przedstawione w II części pracy.

Modelowanie kumulacji uszkodzeń w zakresie złożonych obciążeń niskocyklowych cz. II - obliczanie trwałości zmęczeniowej

Prezentowany opis kumulacji uszkodzeń przeznaczony jest do analizy trwalości elementów konstrukcyjnych eksploatowanych w warunkach wieloosiowych nieproporcjonalnych obciążeń. W części II przedstawiono metodę obliczania trwalosci zmęczeniowej. Prawo kumulacji uszkodzeń sformułowano przyrostowo i związano bezpośrednio z krzywą wzmocnienia i cykliczną krzywą materiałową. Wartości składowych tensorów naprężenia i odkształcenia wyznaczono zgodnie z algorytmem zamieszczonym w części I.

Prognozowanie rozwoju mikropęknięć w ośrodkach kruchych poddanych obciążeniom ściskającym

W pracy zaproponowano model ośrodka z mikropęknięciami uwzględniający możliwość rozwoju mikropęknięć, występowanie kontaktu pomiędzy krawędziami mikropęknięcia, tarcie i poślizg w obszarze kontaktu oraz efekty dylatacyjne spowodowane chropowatością powierzchni mikropęknięcia. Analizowano wpływ obciążeń ściskających na rozwój mikropęknięć. Ustalono warunki niekontrolowanego rozwoju mikropęknięć.

Modeling of damage accumulation for non-proportional low-cycle fatigue part i - rule of hardening material

The paper presents the description of damage accumulation for analysis of fatigue life of structural elements under non-proportional loading states. Part I presents method for calculation components of stress and strain tensors using multisurface hardening rule proposed by Mroz. Those components have been used for calculation of fatigue life presented in the II part of this paper.

Strony


SELECT PUBLICATION YEAR